A.G.E.S.C.I.

Scout Potenza 2

bambini tra gli 8 e i 12 anni

ragazzi dai 12 ai 16 anni

ragazzi dai 16 ai 21 anni

oltre i 21 anni